Privacyverklaring

De Vliegenier
Jacob Catslaan 24
3705 BR Zeist
KvK 64440257
E: info@devliegenier.com

Cookies

Op onze website gebruiken wij functionele en analytische cookies. De analytische cookies van Google Analytics zijn geanonimiseerd en het delen van gegevens met Google is uitgezet.

Verwerking en opslag gegevens:

Je naam, e-mailadres en leveringsadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het informeren, verkennen, uitvoeren, afronden en evalueren van opdrachten.

Zonder verdere toestemming worden deze gegevens tot 5 jaar na de laatste opdracht bewaard i.v.m. opvolging, klachten, of wettelijke verplichtingen.

Verwerkingsovereenkomsten

Wij hebben verwerkersovereenkomsten met alle externe partijen die een rol spelen in het verwerken of opslaan van persoonsgegevens die vallen onder de GDPR. Zoals:

  • Vimexx – hosting en mailaccount

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Als je gebruik wilt maken van dit recht, neem dan contact op met info@devliegenier.com

Klacht indienen

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op of dien een privacyklacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).